پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معنا کناره گیری از زوجه در حیض ، منابع:

لله و للحقیقة جلد 1 صفحه 278