عملکردها

مدت نفاس

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مدت نفاس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حد نفاس

اعم

احکام نفاس، مدت

اخص

اقل نفاس، اکثر نفاس

وابسته

روایات عادت، کناره گیری از زوجه، نفاس ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 15
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 6
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 289
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 373، 378
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 154، 156
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 311