پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مطهِّرات (--» مطهِّرات) مانند آب و آفتاب، اسباب ازاله نجاست هستند.

(--» تطهیر) (--» استنجاء.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 363

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مطهرات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پاک کننده، طهور

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

آب، آتش، استبراء حیوان نجاست خوار، استحاله ( فقه )، اسلام کافر، انتقال ( مطهرات )، تبخیر دو سوم آب انگور، تبعیت ( مطهرات )، خورشید، زمین ( فقه )، غایب شدن مسلمان

وابسته

استبراء انسان، تاریکی، تذکیه حرام گوشت، جوشش خون در غذا، خروج متعارف خون ذبیحه، دباغی پوست، روزه فاقد طهورین، زوال تغییرآب نابع، زوال عین متنجس از حیوان، زوال عین نجس، زوال عین نجس از باطن انسان، زوال عین نجس از حیوان، سنگ استنجا، شرایط مطهرات، طهارت ( فقه )، کشیدن آب چاه نجس، نان خمیر نجس، نجاسات ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مطهرات به زیرصفحه مطهرات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 125
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 312
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 126
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 253
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 363
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 362
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 3
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 5