پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مطهرات

وابسته

احتمال تطهیر غایب، بلوغ مسلمان غایب، بی مبالات، شرایط طهارت با غیبت، علم به نجاست، علم غایب به اشتراط طهارت، کودک مسلمان، مسلمان ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 132
  • سؤال و جواب : صفحه 19
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 138
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 137