پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، احکام نجاسات، زوال

وابسته

بدن حیوان ( فقه )، زوال عین نجس از حیوان، مطهرات

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 129