پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام ( فقه )، مطهرات

اخص

اسلام اسیر، اسلام پناهنده، اسلام مکره
به لحاظ آبا:
اسلام ابوین، اسلام اجداد کودک وارث
به لحاظ اعمال حال کفر:
اسلام بعد از تیمم، اسلام بعد از غسل، اسلام بعد از نذر
به لحاظ تعلق تکلیف:
اسلام بعد رؤیت هلال فطر، اسلام در ماه رمضان، اسلام در وقت نماز
به لحاظ حقیقی:
اسلام تبعی، اسلام حقیقی، اسلام ظاهری
به لحاظ سیاسات:
اسلام قاتل، اسلام قبل از قتل، اسلام مجنیٌّ علیه
به لحاظ کیفیت اظهار:
اسلام به اشاره، اسلام به شهادتین، اسلام به نماز، اسلام عجمی، اسلام لال
به لحاظ محجور علیه:
اسلام عبد، اسلام کودک
به لحاظ معاملات:
اسلام مطلّق، اسلام مطلّقه، اسلام ناقض ذمه، اسلام یکی از زوجین
به لحاظ نوع کافر:
اسلام حربی، اسلام ذمی، اسلام مرتد، اسلام مشرک

وابسته

طهارت تبعی آلات، طهارت تبعی لباس

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 259