عملکردها

عبادات بالمعنی الاعم

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عبادات بالمعنی الاعم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبادات ( اعم )، عبادت ( عام )، عبادت خدا ( فقه )

اعم

فقه ( حوزه اصلی )

اخص

احیاء ( شب زنده داری )، امر به معروف و نهی از منکر ( فقه )، جهاد ( اعم )، دعا ( فقه )، ذکر ( یاد خدا )، شکر ( فقه )، عبادات بالمعنی الاخص، عبادات زن، عبادت غیر خدا ( فقه )، کفاره ( عمل )، نیت (قصد قربت)

وابسته

آلات عبادت، آیات عبادات ( عام )، اجاره بر عبادات، احکام عبادات، ارتداد اثنای عبادت، ارتداد بعد از عبادت، ارکان عبادات، اطاعت درعبادات، انعقاد عبادات، تعیین عبادت، تکرار عبادات، ثواب ( فقه )، حقیقت عبادت، دعوی در عبادات، شرایط عبادات، شرک عبادی ( فقه )، شک در عبادات، شهادت به عبادات، عجز در عبادات، مستحبات عبادات، مشروعیت عبادات، واجبات عبادات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عبادات بالمعنی الاعم به زیرصفحه عبادات بالمعنی الاعم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 30
  • کتاب المکاسب و البیع جلد 1 : صفحه 81