پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرک ( فقه )

وابسته

شرک افعالی ( فقه )، شرک ذاتی ( فقه )، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 319
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 131