پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات، حقیقت ( فقه )

اخص

حقیقت نماز ( فقه )

وابسته

عبادات بالمعنی الاعم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حقیقت عبادت به زیرصفحه حقیقت عبادت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 9