پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شکر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شکر الهی ( فقه )

اعم

عبادات بالمعنی الاعم

اخص

شکر بر بیماری
به لحاظ انجام فعل:
شکر بعد از نماز غدیر، شکر بعد صدقه، شکر کار خیر
به لحاظ سبب:
شکر تجدد نعمت، شکر تذکر دفع نقمت، شکر تذکر نعمت، شکر ترک شر، شکر ترک معاصی، شکر در خوردن، شکر دفع مضار، شکر دفع نقمت، شکر نعمت ( فقه )، شکر هنگام دیدن مبتلا به بلا
به لحاظ نوع شکر:
شکر فعلی ( فقه )، شکر قولی

وابسته

خدا ( فقه )، روزه شکر، سجده شکر، نماز شکر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شکر ( فقه ) به زیرصفحه شکر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 173
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 9
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 120