پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اِحیاء: زنده کردن.

احیای هر چیز متناسب با آن چیز است. از این رو، بر حسب متعلّق آن، تفاوت می‌کند. عنوان احیاء در فقه، در مورد شب زنده داری (--' تهجّد) و آباد کردن زمین موات به کار رفته است (--' احیاء موات).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 285

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احیاء ( شب زنده داری )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احیاء لیل، تهجد ( فقه )، شب زنده داری ( فقه )، قیام اللیل ( فقه )

اعم

عبادات بالمعنی الاعم

اخص

احیا در مشعر
به لحاظ زمان:
احیای شب عیدین، احیای شب قدر، احیای نیمه شعبان

وابسته

اختصاصات حضرت محمد ( ص )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 14 : صفحه 86
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 232
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 117
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 333
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 285
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 671