پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آلات عبادت

آلات عبادت ( آلات طاعت ): وسائل مورد استفاده در عبادت.

بت و صلیب و مانند آن که به جهت عبادت و طاعت اتّخاذ می‌شود و نیز ابزاری که برای عبادت از آن کمک گرفته می‌شود مانند ظرف آب وضو و غسل و خاک تیمّم و نیز ابزار جهاد مانند شمشیر، نیزه و سپر و ابزاری از قبیل سجّاده، تربت و تسبیح که استفاده از آن‌ها در عبادت متعارف است، آلات عبادت گفته می‌شود. از این عنوان در باب زکات و تجارت سخن گفته شده است.

آلات عبادت به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. آلات غیر مشروع: ساختن آلات غیر مشروع عبادت مانند صلیب و بت و نیز کسب کردن با آن، حرام و باطل است. 1

2. آلات مشروع: مانند آلات جهاد.

از مصارف سهم فی سبیل الله (--» سبیل الله) در زکات، خریدن آلات عبادت - مانند ابزار جهاد برای دفاع از اسلام و مسلمانان - است. 2

فروختن، بلکه هر گونه اکتساب به آلات عبادت از قبیل اجاره دادن و صلح کردن بر آن، مکروه است. 3 تهیّه آلات عبادت برای استفاده و نگهداری 4 و نیز تسامح در خرید و فروش به ویژه نسبت به ابزار عبادت، مستحب است. 5

1 - جواهر الکلام 22 25 - 27.

2 - 15 370.

3 - 22 467.

4 - 463.

5 - الروضة البهیة 3 29.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 137

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، احکام عبادات

اخص

آلات غیر مشروع عبادت، آلات مشروع عبادت، سجاده

وابسته

اقتنای آلات عبادت، عبادات بالمعنی الاخص، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 137