پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات، اطاعت ( فقه )

وابسته

اطاعت درغیرعبادات، عبادات بالمعنی الاخص، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 656