پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظرف ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آنیه، اناء، اوانی

اعم

آلات ( فقه )

اخص

ظرف تمیز، ظرف غسل، ظرف غصبی، ظرف متنجس، مَشک
به لحاظ جنس:
ظرف آب طلا، ظرف آب نقره، ظرف طلا، ظرف طلا کاری، ظرف فیروزه، ظرف نقره، ظرف نقره کاری، ظرف یاقوت
به لحاظ دین مالک:
ظرف کافر، ظرف مسلمان
به لحاظ مظروف:
ظرف شراب، ظرف غذا
به لحاظ نوع:
جلد تعویذ، حوض ( فقه )، دلو ( ظرف )، ظرف پوستی

وابسته

آشامیدن از دستگیره ظرف، آشامیدن از شکستگی ظرف، بیع با ظرف، پوشش ظرف، زکات ظروف، شستن ظرف از ولوغ موش، طهارت ظرف، وضو ( فقه )، ولوغ در ظرف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرف ( فقه ) به زیرصفحه ظرف ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 117
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 114
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 212