پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظرف نقره کاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ظرف مفضض

اعم

ظرف ( فقه )

وابسته

آشامیدن از ظرف نقره کاری، استعمال ظرف نقره کاری، ظرف آب نقره، ظرف طلا کاری، ظرف نقره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرف نقره کاری به زیرصفحه ظرف نقره کاری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 118
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 152