پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ظرف ( فقه )

اخص

ظرف غیر قابل نفوذ شراب، ظرف قابل نفوذ شراب

وابسته

اتلاف ظرف شراب، استعمال ظرف شراب، خمر ( عام )، طهارت ظرف شراب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظرف شراب به زیرصفحه ظرف شراب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 15
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 142