پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظرف ( فقه )

وابسته

استعمال ظرف فیروزه، فیروزه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 164