پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام کتابت قرآن در ظرف ، منابع:

التبیان فى آداب حمله القرآن صفحه 141

اقسام ظرف ، منابع:

اصول السرخسى جلد 1 صفحه 223

کیفیت ظرف بهشتیان برای طعام جنت ، منابع:

حادی الارواح الی بلاد الافراح صفحه 132