پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظرف ( فقه )

وابسته

آشامیدن از ظرف تمیز

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 237