پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زن ( جنس )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

إمرأه، بانوان، زنان، مرأه، نساء ( فقه )

اعم

انسان ( فقه )، مؤنث

اخص

جده ( مادر بزرگ )، حاضنه، خاله زوجه، خواهر ( فقه )، خواهر غیر خودی، دختر برادر، دختر برادر رضاعی، دختر برادر زوجه، دختر پسر زوجه، دختر خوانده، دختر خواهر زوجه، دختر دختر زوجه، دختر زوجه، زن اجیر، زن اسیر، زن اهل بادیه، زن بادیه نشین، زن بچه زا، زن بد زبان ( فقه )، زن خوشبو، زن درمةالکعب، زن دین دار و عاقل، زن روستایی، زن زیبا ( فقه )، زن ستاره پرست، زن سخن چین، زن سیاه پوست، زن شاغل، زن صابئی، زن صالح، زن صبور، زن صخابه، زن عظیمة الکعثب، زن عمو، زن عیب جو، زن غیر کریم الاصل، زن قریشی، زن کریم الاصل، زن ماموم، زن محارب، زن مستوره، زن مشتبه المحارم، زن مطیع، زن نامحرم، زن ولاجه، زنان پیامبر ( ص )، زوجه پدر زن، عروس ( زوجه پسر )، مادر جانشین، محصنه ( فقه )، مختضبه، مستوصله (مفعول قیادت )، معتکفه، موطوئه به ملک، میت زن
به لحاظ آرایش:
مستوشمه، مستوصله ( آرایش شده )، منتمصه، موتشره
به لحاظ آمیزش حرام:
زانیه ( فقه )، مساحق
به لحاظ انجام عبادت:
زن مُحْرِم، زن نمازگزار
به لحاظ بیرون رفتن:
بَرْزَه، مخدره
به لحاظ تزویج:
باکره، بیوه، زن بی شوهر، زن شوهر دار، زوجه ( فقه )، مطلّقه ( فقه )، معتده ( فقه )
به لحاظ حریت:
حرّه، کنیز
به لحاظ حمل:
زن باردار، زن غیر باردار
به لحاظ خلق:
زن عفیف، زن مبتذل، سلیطه ( فقه )
به لحاظ دخول:
زن غیر مدخول، زن مدخول
به لحاظ دمای ثلاثه:
حایض ( فقه )، مستحاضه، نفسا
به لحاظ دین:
زن باغی، زن کافر، زن مسلمان
به لحاظ رؤیت خون:
ذات الاقراء، ذات تمییز، مسترابه، یائسه ( فقه )
به لحاظ سن:
دختر بچه، زن جوان، زن سالخورده
به لحاظ شغل و حرفه:
زن آرایشگر، زن آواز خوان، زن قَوّاد، زن نوحه خوان
به لحاظ صفات ظاهری:
زن باسن بزرگ، زن چشم درشت، زن گندمگون، زن متوسط القامه
به لحاظ عیب:
زن احمق، زن عقیم، زن مجنون ( فقه )، زن یک چشم
به لحاظ وطی:
مفضات، موطوئه به شبهه

وابسته

احکام زن، استبراء زن، استعمال بوی خوش درمجامع عمومی، استنجای زن، اعضای زن، اقتدای زن، اقرار زن، بیعت زنان، تشبیب زن، تصدی زنان در مناصب اجتماعی، تقلید صدای زن، جزیه بر زن، جنایت بر زن، حضور بانوان در میدان های ورزشی مردان، دعوی علیه زن، دوچرخه‌سواری بانوان، دیه جراحات زن، رضخ به زن، زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج، شهادت زنان بر شهادت، عکس زن، لمس زن، مرد، معاینه زن با وسیله طبی، نشستن در جای زن، نکاح ( عقد )، نگاه به زن، نگاه به عکس زن، ورزش زن، وصیت به زن، ولایت زن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زن ( جنس ) به زیرصفحه زن ( جنس )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 288
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 81
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 395
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 62
 • الکافی فی الفقه : صفحه 139
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 246
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 72
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 255
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 343
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 76
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2104