پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

زن ( جنس )

اخص

به لحاظ انحلال نکاح:
معتده طلاق، معتده فسخ نکاح، معتده وفات ( فقه )
به لحاظ حمل:
معتده باردار، معتده غیر باردار
به لحاظ محاسبه عده:
معتده به شهور، معتده به قرء

وابسته

احکام معتده، اخراج معتده، الحاق فرزند معتده مزوجه، بیتوته معتده، تزیین معتده، حنوط معتده، خروج معتده، زنای معتده ( فقه )، سکنای معتده، عِدّه، قسمت خانه معتده بین ورثه، مرگ زوج معتده طلاق، نفقه معتده ( فقه )، نکاح در عده، نکاح زانی با زانیه معتده

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 155
  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 270
  • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1463، 1585
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 407
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3429
  • موسوعة فقه عایشة ام المؤمنین : صفحه 446
  • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 384