پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زن آواز خوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مغنیه

اعم

زن ( جنس )، فاعل غَنا

اخص

کنیز مغنّیه

وابسته

اجاره زن آواز خوان، اجرت زن آواز خوان، بیع کنیز آواز خوان، ثمن زن آواز خوان، خرید زن آواز خوان، غناء ( فقه )، غَنای زن، کسب مغنیه، لعن زن آواز خوان، مرد آواز خوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زن آواز خوان به زیرصفحه زن آواز خوان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • انوار الفقاهة (کتاب التجارة - مکاسب محرمه) : صفحه 326
  • غنا, موسیقی جلد 1 : صفحه 393، 680، 693
  • غنا, موسیقی جلد 3 : صفحه 1877[۱]