پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دفن میت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تدفین میت

اعم

تجهیز میت، دفن، واجبات کفایی

اخص

دفن امانی میت، دفن خاکستر میت، دفن میت بعد تشریح، دفن میت توسط خویشاوند، دفن میت در سرداب، دفن میت متیمم
به لحاظ استقبال:
دفن رو به قبله، دفن میت با اشتباه قبله، دفن میت با جهل به قبله
به لحاظ تدریج:
دفن تدریجی میت، دفن دفعی میت
به لحاظ تعدد:
دفن چند میت در یک قبر، دفن خویشاوند نزدیک هم
به لحاظ جنسیت:
دفن زن، دفن مرد
به لحاظ دین:
دفن کافر، دفن مسلمان
به لحاظ زمان:
دفن بعد رجم، دفن میت در روز، دفن میت در شب، دفن میت در وقت نماز
به لحاظ فقدان تجهیز:
دفن میت بدون غسل، دفن میت بدون کفن، دفن میت بدون نماز
به لحاظ مدفون:
دفن اجزای میت، دفن بدن بی سر، دفن جنین سقط شده، دفن شهید، دفن کودک، دفن محارب، دفن مشتبه در قبرستان کفار، دفن مشتبه در قبرستان مسلمین، دفن مشرح، دفن مقتول مشتبه در جهاد، دفن میت باردار، دفن میت مجهول الحال، دفن میت مصلوب
به لحاظ مسافت:
دفن در مقبره دور، دفن در مقبره نزدیک
به لحاظ مکان:
دفن در حفیره، دفن در قبر غیر، دفن میت در تابوت، دفن میت در خانه، دفن میت در دریا، دفن میت در زمین، دفن میت در ساختمان، دفن میت در فاضلاب، دفن میت در قبر کهنه، دفن میت در قبر میت دیگر، دفن میت در مزبله، دفن میت در مشکوک به مسجد، دفن میت در مکان اخراج شده، دفن میت در مکان غصبی، دفن میت در مکان مقدس، دفن میت در موقوفات، دفن میت روی زمین، دفن میت زیر درخت، دفن میت زیر ساختمان، دفن میت زیر سقف
به لحاظ همراه:
دفن با کفن غصبی، دفن میت با تابوت، دفن میت با تربت

وابسته

آداب دفن میت، اجاره بر تدفین، اجرت تدفین، اذن ولی، ارفاق به میت، استخوان مقابر، انتشار بوی میت، بیع زمین بعد از دفن، تاخیر نماز میت، تاخیر نماز وحشت، تسلیت بعد از دفن، تعدد نازل قبر، تعذر دفن میت، تقدیم نماز میت، تلقین بعد از دفن، دعا بعد از دفن، دعا هنگام دفن میت، ذکر هنگام دفن میت، شرایط دفن میت، صلوات هنگام دفن میت، طهارت دفن کننده میت، عمق قبر، قصد قربت در دفن میت، کفن ( پوشش )، مرگ در چاه، مرگ در کشتی، مستحبات دفن میت، مکروهات دفن میت، میت، نشستن قبل از دفن میت، نماز میت بعد از دفن، هزینه دفن میت، واجبات دفن میت، وجوب دفن میت، وضو برای دفن میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دفن میت به زیرصفحه دفن میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات فقهی : صفحه 224
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 404، 438
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 180، 188
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 71، 87
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 435
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 110، 115، 263
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 188
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 487
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 250
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 451
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 11، 166