پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دفن مسلمان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفن مؤمن، موارات مؤمن

اعم

دفن میت

اخص

دفن مسلمان در قبرستان کفار
به لحاظ دفن شونده:
دفن کودک مسلمان، دفن مسلمان باردار

وابسته

بخشش زمین، دفن کافر، دفن میت مجهول الحال، غسل میت مسلمان، مسلمان ( فقه )، نبش قبر مسلمان

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 87، 89
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 345
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 132
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 132
  • ریاض المسائل جلد 4 : صفحه 679
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 252
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 173