پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قبله، دفن میت، واجبات دفن میت

وابسته

ترک استقبال میت در قبر، نبش قبر برای استقبال

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 88
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 478