پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، دفن میت

وابسته

استقبال میت، غُسل میت، نبش قبر برای غسل

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 71
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 367، 369، 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 115، 357
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 139
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 11، 253