پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دفن کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفن غیر مسلمان، موارات کافر

اعم

احکام کفار ( فقه )، دفن میت

اخص

دفن کافر باردار از مسلم، دفن کافر در قبرستان مسلمین
به لحاظ نوع کافر:
دفن باغی، دفن حربی، دفن ذمی، دفن کودک کافر، دفن مرتد

وابسته

دفن مسلمان، دفن میت مجهول الحال، غسل میت کافر، کافر ( فقه )

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 35
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 395
 • الفقه جلد 47 : صفحه 306
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 74، 75
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 89
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 448
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 384
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 132
 • ریاض المسائل جلد 4 : صفحه 679
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 478، 506
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 42
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 68، 252
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 148
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 411
 • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 173