پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفن، دفن میت

وابسته

نبش قبر برای تکفین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 71
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 504
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 139، 268
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 11، 253