پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دفن میت

وابسته

اشتباه میت کافر با مسلمان، دفن کافر، دفن مسلمان

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 261