عملکردها

مصالح مرسله ظنّی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۲ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

مصالح مرسله ظنّی : مصالح مرسله فاقد دلیل معتبر عقلی یا شرعی

مصالح مرسله ظنی، مصالحی است که نه دلیلی بر اعتبار آنها است و نه عقل حکم قطعی درباره آنها دارد.

نکته:

بیشتر علما در موارد اطلاق مصالح مرسله، نظر به همین قسم دارند، وگرنه مصالح مرسله قطعی اصلا ًنیازی به بحث حجیت و امثال آن ندارد.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 537
 2. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 404
 3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مصالح مرسله ظنّی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استدلال مرسل، استصلاح ( اصول فقه )، قاعده استصلاح، مصلحت مرسله ( اصول فقه )

اعم

ادله، مصالح ( اصول فقه )

اخص

به لحاظ ارتباط:
مصلحت غریب، مصلحت ملایم
به لحاظ حکم عقل:
مصالح مرسله ( اصول فقه )، مصالح مرسله قطعی

وابسته

اجتهاد استصلاحی، تاریخچه مصالح مرسله، تعارض مصالح مرسله و اجماع، تعارض مصالح مرسله و نص، حجیت مصالح مرسله، شرایط حجیت مصالح مرسله، مناسب مرسل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مصالح مرسله ظنّی به زیرصفحه مصالح مرسله ظنّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 337
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 752، 754
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 186
 • اصول الفقه : صفحه 259
 • اصول الفقه : صفحه 356
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 104
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 394
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 302، 379، 381، 383، 384، 392، 393، 404
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 166
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 162، 165
 • المحصول فی علم الاصول : صفحه 316
 • المدخل الی التشریع الاسلامی : صفحه 209
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 284
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 92
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 529، 536، 537، 538، 539
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 601، 602
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 84
 • قوانین الاصول : صفحه 292
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 75
 • معارج الاصول : صفحه 221، 222
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 329، 334