عملکردها

مصلحت ملایم

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مصلحت ملایم : مصلحت دارای نظیر در شرع، و هماهنگ با روح شریعت

مصلحت ملایم، از مصالح مرسله و مقابل مصلحت غریبه بوده و عبارت است از مصلحتی که با شرع تناسبی داشته و شاهدی بر اعتبار مشابه آن در شریعت باشد؛ به بیان دیگر، هر مصلحتی که به حفظ مقاصد قابل فهم از کتاب و شرع و اجماع، برگردد، مصلحت ملایم نامیده می‌شود.

برخی همانند ' غزالی ' آن را از شروط اعتبار مصالح مرسله می‌دانند.

در کتاب ' اصول الفقه الاسلامی ' آمده است:

' المصلحة المرسلة: اما مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشرع، او مصلحة غریبة سکتت شواهد الشرع و أدلته عنها فلا یناقضها نص، و لا یشهد لجنسها شرع ' [۱] .

نیز ر.ک:مناسب ملایم.

پانوشت

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 773

منابع

  1. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 310
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

مصالح مرسله ظنّی

وابسته

مصلحت غریب

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 773
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 310