عملکردها

مصلحت غریب

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مصلحت غریب : مصلحت فاقد نظیر در شرع، و ناسازگار با روح شرع و قانون

مصلحت غریب، مصلحتی است که شرع و ادله شرعی درباره آن ساکت است؛ یعنی نه شاهدی برای نمونه آن در شرع وجود دارد و نه این که در شرع نصی آن را نقض می‌کند؛ به بیان دیگر، مصلحتی است که با روح شرع و قانون سازگاری ندارد و نمی‌توان نظیری برای آن در شرع مقدس جست‌و‌جو نمود؛ از این رو گفته شده این نوع مصلحت اگر بخواهد منشأ حکمی باشد تشریع لازم می‌آید و عمل به آن باطل است.

منابع

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 773
  2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه (310-311)
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

مصالح مرسله ظنّی

وابسته

مصلحت ملایم

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 773
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه (310-311)