پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادخال: داخل کردن آمیزش (--' آمیزش) .

معنای نخست در باب طهارت و حج آمده است.

وارد کردن چیزی که از دین نیست در آن، حرام و تشریع (--' بدعت) است. 1 ادخال عین نجاست به مسجد در صورت عدم سرایت اگر موجب هتک حرمت گردد، حرام و گرنه، جایز است. 2

داخل کردن یکی از حج (--' حج) و عمره (--' عمره) در دیگری به این که قبل از تمام شدن یکی به دیگری بپردازد، جایز نیست. 3 به قول مشهور، وارد کردن مقام ابراهیم (--' مقام ابراهیم) در طواف جایز نیست. 4 ادخال حجر

________________________________________

320

اسماعیل (--' حجر اسماعیل) در طواف (--' طواف) واجب است. 5

1 - جواهر الکلام 2 278.

2 - منهاج الصالحین (خویی) 1 114.

3 - جواهر الکلام 18 250 - 254.

4 - 19 295.

5 - 292.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 319

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داخل کردن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادخال ( عام )، وارد کردن

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

آمیزش ( فقه )، ادغام حسینیه در مسجد، تخلیل ( داخل کردن )، تلطف روزه دار، داخل کردن انگشتان در یکدیگر، داخل کردن جنب در مسجد، داخل کردن دست زیر لباس، داخل کردن کافور در بینی، داخل کردن کافور در چشم، داخل کردن کافور در دهان، داخل کردن کافور در گوش، داخل کردن مقام ابراهیم ( ع ) در طواف، داخل کردن منی در فرج

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 319