پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طواف، داخل کردن

وابسته

طواف خارج حجر اسماعیل

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 433
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 193
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 297
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 61