پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنابت، داخل کردن، محرمات مسجد

وابسته

توقف جنب در مسجد، جنابت میت، جنب جاهل، کودک جنب، مجنون جنب، مسجد، ورود جنب به مسجد

منابع

  • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 420
  • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه 289
  • الفقه جلد 10 : صفحه 65
  • فقه الصادق (ع) جلد 1 : صفحه (439-440)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 42