پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داخل کردن، مکروهات نماز

وابسته

لباس نمازگزار

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 360