پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داخل کردن، مکروهات حنوط

وابسته

دهان میت

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 164