پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَخلیل: داخل کردن چیزی درون چیزی دیگر/ سرکه درست کردن.

از مصادیق تخلیل به معنای اوّل تخلیل مو) به داخل کردن انگشتان در میان موها (، تخلیل انگشتان) فروبردن انگشتان دو دست درون یکدیگر (و تخلیل دندان) خلال کردن دندانها (می‏باشد که در باب طهارت و اطعمه و اشربه از آن سخن رفته است.

در وضو تخلیل موهای صورت - اعم از محاسن، شارب و ابرو - جهت رساندن آب به پوست واجب نیست و شستن ظاهر کفایت می‏کند مگر آنکه موی صورت کم باشد به‏گونه‏ای که پوست، پیدا باشد و موها بر پوست احاطه نداشته باشند که در این صورت، شستن پوست و تخلیل - در صورت نرسیدن آب بدون آن - واجب است1) ر وضو (. در حکم یادشده فرقی بین مرد و زنی که مو بر صورتش روییده نیست. 2

در غسل، رساندن آب به پوست واجب است و در صورت توقّف این امر بر تخلیل، تخلیل واجب خواهد بود. همچنین نسبت به سایر مواضع) مانند داخل گوشها، آن مقدار که دیده می‏شود (که بدون تخلیل آب بدان نمی‏رسد؛ 3 لیکن در صورت عدم توقّف بر تخلیل، تخلیل - به جهت احتیاط در مواضعی مانند چهره در صورت وجود موی کم بر آن، زیر بغل، ناف و زیر پستانهای زن - مستحب است4) ر غسل (.

خلال کردن دندانها بعد از غذا مستحب است) ر خلال (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 396

اصطلاح‌نامه

اعم

داخل کردن

اخص

تخلیل ریش، تخلیل موی زیر بغل، تخلیل ناخن، خلال دندان

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 396