پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داخل کردن، مکروهات حنوط

وابسته

بینی میت