پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داخل کردن

وابسته

آلت تناسلی زن، جنابت زن

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 229
  • روضة الطالبین جلد 1 : صفحه 196
  • کشاف القناع جلد 1 : صفحه 145، 166
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 83
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 98، 100