پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تقسیمات آیات و سور : تقسیم آیات و سوره‌های قرآن به لحاظ‌های مختلف

دانشمندان علوم قرآنی آیات و سوره‌های قرآن را از جهات مختلف تقسیم کرده‌اند. حالات و شرایط پیامبر اکرم (ص) در وقت نزول آیات یا سوره‌ها و نیز موقعیت زمانی و مکانی آن حضرت هنگام نزول از جمله عوامل دسته‌بندی آیات و سوره‌های قرآن هستند.

توضیحات درباره هر یک از این دسته آیات و سوره‌ها را می‌توانید ذیل واژه‌های اخص این اصطلاح بیابید.

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات قرآن

اخص

به لحاظ حالات وشرایطنزول:
حَربی و سِلمی، حَضَری و سَفَری، فراشی و نومی
به لحاظ زمان ومکان نزول:
ارضی و سمایی، صیفی و شتایی، لیلی و نهاری، مکّی و مدنی

وابسته

آیات، سوره های قرآن