پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

لیلی و نهاری : تقسیم آیات قرآن به اعتبار نزول در شب و روز

یکی از تقسیم‌های قرآن، تقسیم آیات و سوره‌ها به لیلی و نهاری است. بخش عمده‌ای از قرآن در روز و اندکی نیز در شب نزول یافته است.

جلال‌الدین سیوطی در ~الإتقان~ نوع سوم بحث تقسیم قرآن را به آیات لیلی و نهاری اختصاص داده است. وی همه آیات و سوره‌های نازل شده در شب را بیان کرده است.

نیز ر.ک:آیات لیلی، سور لیلی.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (81-85)
  2. تاریخ قرآن : صفحه 617
  3. شناخت قرآن : صفحه 298
  4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 198
  5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 192

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات آیات و سور

اخص

لیلی، نهاری

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (81-85)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 192، 198، (255-256)
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (255-256)
  • تاریخ قرآن : صفحه 617
  • شناخت قرآن : صفحه 298