عملکردها

تقسیمات قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تقسیمات قرآن : بخشی از مباحث علوم قرآنی، ویژه تقسیمات آیات و سوره‌ها به لحاظ‌های مختلف

در این شاخه از علوم قرآنی چهار بحث مهم و اصلی وجود دارد: 1. آیات؛ 2. سوره‌ها؛ 3. تقسیمات آیات و سوره‌ها؛ 4. تقسیمات شکلی قرآن.

در بحث 'آیات' طبقات آیات همچون آیات‌الاحکام، آیات صفات الهی، آیات قضا و قدر، و آیات جبر و تقویض؛ و در 'تقسیم آیات و سوره‌ها' نیز از مباحثی همچون مکی و مدنی، ضوابط مکی و مدنی، ارضی و سمایی، حربی و سلمی، صیفی و شتایی و… سخن گفته می‌شود.

همچنین اسامی آیاتی مثل آیه ولایت، آیة‌الکرسی، آیه صوم، آیه اخوت و… که نام خاص یافته‌اند مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرند (گفته شده 75 آیه از آیات قرآن دارای نام خاص هستند) .

در مبحث 'سوره‌ها'، 114 سوره قرآن و نام‌های غیرمعروف این سوره‌ها شناسایی می‌شود، و نیز از اسامی گروهی سوره‌ها، همچون سور ال، سور الم، سور حامدات، سور قل، و نیز از انواع سوره‌ها همچون سور فراشی، نومی، سمایی، ارضی، مشیعة‌النزول، مفرّقة النزول و…، و در مبحث 'تقسیم‌های شکلی' نیز اثلاث قرآن، ارباع قرآن، اخماس قرآن و… بررسی و تحقیق می‌شوند.

از مباحث اعلام و قصص قرآن نیز به عنوان بخش وابسته به این رده بحث و تحقیق به عمل آمده است.

در مجموع بیش از هفتصد واژه در این شاخه از علوم قرآنی مورد کاوش قرار می‌گیرد که همگی در این فرهنگنامه آمده‌اند.

اصطلاح‌نامه

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

تقسیمات آیات و سور، تقسیمات شکلی قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تقسیمات قرآن به زیرصفحه تقسیمات قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اعجاز قرآن : صفحه 543
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 244
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 268
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 370