پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حَضَری و سَفَری : تقسیم آیات قرآن به اعتبار نزول در سفر یا در محل اقامت پیامبر (ص)

قرآن‌کریم طی 23 سال در مکان‌ها و زمان‌های مختلف مانند شب و روز، حَضَر و سفر، جنگ و صلح و… نازل شده است.

جلال‌الدین سیوطی در کتاب ~الاتقان~ دومین تقسیم را برای آیات قرآن «حَضَری و سفری» دانسته و گفته است بیشتر قرآن در حال حَضَر، و بخش کوچکی از آیات در حال مسافرت پیامبر (ص) نازل شده‌است. او سپس آیات سفری را برشمرده است.

نیز ر.ک:آیات سفری.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (73-80)
  2. تاریخ قرآن : صفحه 617
  3. قرآن در اسلام : صفحه 169

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات آیات و سور

اخص

حَضَری، سَفَری

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (73-80)
  • تاریخ قرآن : صفحه 617
  • شناخت قرآن : صفحه (297-298)
  • قرآن در اسلام : صفحه 169