پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

صیفی و شتایی : تقسیم قرآن به لحاظ نزول در فصل تابستان یا زمستان

تقسیم آیات و سوره‌ها به صیفی و شتایی، گونه‌ای از تقسیم قرآن است. قرآن کریم طی 23 سال نازل شد. برخی از آیات و سوره‌ها در فصل تابستان (صیف) و برخی دیگر در فصل زمستان (شتا) نازل شده‌اند که به تفصیل در تفاسیر و تاریخ ضبط شده است. جلال‌الدین سیوطی نیز در ~الاتقان~ آن را در نوع چهارم تقسیمات قرآن برشمرده است.

نیز ر.ک:آیات صیفی، آیات شتایی.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (86-87)
  2. تاریخ قرآن : صفحه 618
  3. قرآن در اسلام : صفحه (171-172)

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات آیات و سور

اخص

شتایی، صیفی

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (86-87)
  • تاریخ قرآن : صفحه 618
  • شناخت قرآن : صفحه 298
  • قرآن در اسلام : صفحه (171-172)