پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حَربی و سِلمی : یکی از تقسیمات آیات قرآن به‌اعتبار نزول در حالت جنگ یا صلح

بخشی از زندگی رسول گرامی اسلام (ص) در جنگ و بخش دیگر در حال صلح و آرامش سپری شد؛ ولی وحی الهی در هر دو زمان قطع نشد بلکه به تناسب موقعیت‌ها آیاتی برای حل مشکلات و رفع معضلات و هدایت و ارشاد جامعه نزول می‌یافت.

دانشمندان علوم قرآنی به ملاحظه نزول برخی آیات در زمان جنگ و نزول بعضی دیگر در زمان صلح، این تقسیم را برای آیات مطرح، و با عنوان «حربی و سلمی» از آن یاد کرده‌اند.

نیز ر.ک:آیات حربی، آیات سلمی.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (75-80)
  2. مباحث فی علوم القرآن : صفحه (172-173)
  3. قرآن در اسلام : صفحه 169

اصطلاح‌نامه

اعم

تقسیمات آیات و سور

اخص

حَربی، سِلمی

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 4 : صفحه 154
  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (75-80)
  • قرآن در اسلام : صفحه 169
  • مباحث فی علوم القرآن : صفحه (172-173)