پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «افعال ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعمال ( فقه )، عَمَل، فعل ( فقه )، کار ( فعل )

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

آسیب، اجتماع ( فقه )، احتراق، استیصال، استیعاب، افتادن، افتراق ( فقه )، انعقاد، اِشراف ( بلندی )، باروری، تبخیر، تسامح ( آسان گیری )، تماس، جریان آب، جوشش ( غلیان )، جوشش ( فوران )، حرکت ( تکان خوردن )، حوادث ( فقه )، خروج ( خارج شدن )، خون ریزی، رسیدن، رویش، شکستن، صوت ( فقه )، عمل به وصیت، فعل موکل، قطع ( عدم استمرار )، گذشت زمان، لیسیدن، ملازمت، منع ( فقه )
به لحاظ خالق و مخلوق:
افعال الهی ( فقه )، افعال انسان ( فقه )، افعال حیوان
به لحاظ عبادات:
عمل بیهوده در نماز، فعل در نماز، فعل منافی قبل از نماز احتیاط

وابسته

احترام عمل انسان، ارتداد اثنای عمل، ارتداد بعد از عمل، غش در اعمال، لباس کار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه افعال ( فقه ) به زیرصفحه افعال ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 332
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 188