عملکردها

نقض ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۴ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها

توضیح مفهومی

نقض ( اصول فقه ) : اصطلاح مشترک بین نقض علّت _ در قیاس _، نقض بر تعریف، و منع مقدمات دلیل

نقض، در سه معنا اطلاق می‌شود:

1. نقض علت (نقض الطرد) : مراد از علّت، وصفی است که مستدل، علت بودن آن را برای حکم در قیاس خود ادعا می‌کند، و نقض آن، یعنی نشان دادن موردی که حکم از آن وصف تخلف کرده است؛

2. نقض معرفات: عبارت است از آوردن نقض بر تعریف در جانب اطراد یا انعکاس؛ یعنی اشکال به جامع افراد و یا مانع اغیار بودن تعریف با آوردن موارد نقض آن؛

3. نقض دلیل: یعنی منع یکی از مقدمات دلیل.

نکته:

از آن جایی که نقض در این کتاب (اصطلاح نامه اصول فقه) اخص هایی مثل نقض فتوا، نقض یقین و غیره دارد، باید آن را عنوانی انتزاعی دانست که برای اجتماع افراد مختلف نقض، از آن استفاده شده است.

نیز ر.ک:نقض علت، نقض یقین، نقض اجتهاد، نقض دلیل.

منابع

 1. المنطق : صفحه 212
 2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

نقض اجتهاد، نقض اجمالی، نقض تفصیلی، نقض حقیقی، نقض دلیل، نقض علت، نقض عملی، نقض فتوا، نقض قضا، نقض یقین

وابسته

اخبار لا تنقض، ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نقض ( اصول فقه ) به زیرصفحه نقض ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 279
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 338
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 72
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 70
 • المنطق : صفحه 212
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 157
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 530
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 574
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 50، 53، 57
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 7 : صفحه 107
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 75
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 15
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 75
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 15