عملکردها

نقض اجمالی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

نقض اجمالی : ناتمام دانستن مقدمه‌ای غیر معیّن از مقدمات یک دلیل

نقض اجمالی، مقابل نقض تفصیلی، و به معنای منع مقدمه‌ای غیر معین از مقدمات دلیل است، مانند این که گفته شود: ' لیس دلیلک بجمیع مقدماته صحیحا؛ برخی از مقدمات دلیل شما صحیح نیست و در آن کمبودی وجود دارد '؛ البته نقض اجمالی، به شاهد (قرینه و دلیل) خاصی نیاز دارد که عبارت است از اثبات تخلف حکم از دلیل یا اثبات محال بودن لازمه دلیل.

نکته:

نقض اجمالی معنای دیگری نیز دارد که فراگیرتر از معنای یاد شده، می‌باشد [۱].

پانوشت

  1. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه 1410

منابع

  1. کتاب التعریفات : صفحه 108
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

نقض ( اصول فقه )

منابع

  • کتاب التعریفات : صفحه 108
  • کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 2 : صفحه 1410