پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب تعزیرات، محرمات، نبش قبر ( فقه )

اخص

نبش قبر برای نماز میت، نبش مکرر قبر
به لحاظ سرقت:
نبش قبر با سرقت، نبش قبر بدون سرقت
به لحاظ مقام میت:
نبش قبر امام زاده، نبش قبر شهدا، نبش قبر صالحان، نبش قبر علما، نبش قبر معصوم ( ع )

وابسته

نبش کننده قبر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 487
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 520
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه (237-242)